Samenstelling van het bestuur

Reinier Grimbergen

Voorzitter         

E voorzitter@vchhc.nl

 

Kim Windhorst

Secretaris

E secretaris@vchhc.nl

 

Rick van der Eijnden

Penningmeester

E penningmeester@vchhc.nl

 

Paul Bertholet 

Coördinator Technische zaken Senioren

E technischezaken@vchhc.nl

Reinier Grimbergen

Algemene zaken

E algemenezaken@vchhc.nl

Bianca van der Kop

Activiteiten & Communicatie

E activiteiten@vchhc.nl

Roy van den Bergh

Sponsoring

E sponsoring@vchhc.nl