Reglement

  INFO CATEGORIEEN AANMELDPROCEDURE ROUTE REGLEMENT | CONTACT | INSCHRIJVEN

Algemeen:

 1. Tijdens het toernooi zijn we telefonisch bereikbaar onder nr. 06 – 51196533 (Bob) of 06 – 53165545 (Maikel) of 06-52395321(Marcel). (van vrijdag 18.00 uur tot zondag 18.00 uur).
 2. Op het terrein is E.H.B.O. aanwezig.
 3. Er is een PIN-mogelijkheid aanwezig op de camping voor de aankoop van bonnen. Probeer deze mogelijkheid zo veel mogelijk te benutten.
 4. Op het terrein zijn koude en warme hapjes te verkrijgen. Voor degenen die blijven overnachten, zal 's morgens de mogelijkheid zijn om te ontbijten. Verder serveren wij heerlijk gekoelde dranken.
 5. Gedurende het toernooi zijn in de tent consumpties en etenswaar te verkrijgen tegen inlevering van consumptiemunten; deze zijn te koop in de tent.  Consumptiebonnen kunnen NIET worden ingeruild voor geld. Bonnen blijven ook volgende jaren geldig.
 6. Alcoholische consumpties worden alleen verkocht aan personen van 18 jaar en ouder. De organisatie kan hierin ten allen tijde verzoeken tot het tonen van een geldige legitimatie. Op vertoon van een legitimatiebewijs kan een armbandje verkregen worden dat de bereikte leeftijd garandeerd.
 7. Het is ten strengste verboden glaswerk (ook flesjes) en serviesgoed mee te nemen naar het terrein.
 8. Vrijdagavond en zaterdagavond is er muziek voor jong en oud in de feesttent op het toernooiterrein. Alle deelnemers, scheidsrechters en medewerkers aan het toernooi zijn van harte welkom. Toegang tot de feesttest alleen voor kinderen van 16 jaar of ouder. Kinderen die op de caping logeren met ouders mogen alleen onder toezicht van de ouders de feesttent betreden tijdens de feestavonden.
 9. Bij overtreding van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de toernooi -organisatie zullen passende maatregelen genomen worden.
 10. Iedereen wordt geacht voldoende verzekerd te zijn voor ongevallen op weg naar, tijdens en op de weg terug van het toernooi.
 11. Gedurende het gehele toernooi zal er toezicht zijn op het naleven van de horecawet. Er kan om die reden dus te allen tijde om een legitimatiebewijs worden gevraagd (wettelijke legitimatieplicht vanaf 14 jaar).
 12. Laat kleedgelegenheden, toiletten, kampeerterrein en speelvelden ordentelijk achter.
 13. Afval dient in de daarvoor bestemde containers, bakken en tonnen gegooid te worden.
 14. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van uw eigendommen en/of kampeermiddelen.
 15. Het niet naleven van de reglementen heeft uitsluiting van het toernooi en verwijdering van het kampeerterrein tot gevolg.
 16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

 

Toernooi/wedstrijden:

 1. Het toernooi wordt gehouden op sportpark “De Molenhoek te Heythuysen.
 2. De teamleiders worden verzocht zich meteen na aankomst op zaterdag en/of zondag om 9:00 uur te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdprogramma zal dan aan de leiders worden uitgereikt. Wedstrijden starten om 9:30.
 3. Ieder team wordt verzocht zelf een volleybal mee te brengen.
 4. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Voor nadelige gevolgen en/of lichamelijk letsel aanvaard de organiserende vereniging geen aansprakelijkheid.
 5. Ieder team is verplicht een scheidsrechter te leveren.
 6. Op- of aanmerkingen melden bij het toernooisecretariaat.
 7. Er wordt gespeeld die bij volleybal gebruikelijk zijn; rallypointsysteem.
 8. Protesten van arbitrale aard worden niet in behandeling genomen.
 9. In de mixed categorieën moet er gespeeld worden met minimaal 2 dames.
 10. De wedstrijden bestaan tot de finale uit 2 sets (tenzij anders vermeld). Indien 2 of meer teams gelijk eindigen, beslist het scoreverschil. De finales gaan over 2 gewonnen sets (tenzij anders vermeld).
 11. Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op, een verloren wedstrijd 0 en bij een gelijk spel krijgt ieder team 1 punt.
 12. Indien een team uit meer dan 6 personen bestaat, is indraaien tijdens de set toegestaan.
 13. Het is ten strengste verboden glaswerk (ook flesjes) en serviesgoed mee te nemen naar de volleybalvelden.
 14. De organisatie behoudt zich het recht voor de poule-indelingen en/of het wedstrijdschema te wijzigen, als dit de voortgang van het toernooi bevordert.
 15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

 

Kamperen:

 1. De kampeerterreinen zijn alleen toegankelijk voor de deelnemers aan het toernooi, vanaf 14:00 uur op vrijdag. Toegang is ook alleen mogelijk met een campingpolsbandje.
 2. Per team worden de polsbandjes bij aanmelding betaald, tot een maximum van 8 per team. Bij aankomst zal de contactpersoon van het team de polsbandjes ontvangen.
 3. Campingbandjes worden verder alleen verstrekt ter vervanging van een defect bandje:
  • Alleen bij inlevering van het kapotte bandje verkrijgt men een nieuw - Bij verlies is er dus geen vanzelfsprekende vervanging!
  • Wil men in dat geval, om wat voor reden dan ook, een bandje verkrijgen, dan wordt dit gezien als deelname aan het toernooi, tegen inschrijfkosten van 25 euro.
 4. Afhalen van de campingpolsbandjes (door de team contactpersoon) is alleen mogelijk op vrijdag en zaterdag vóór 20:00.
 5. De toernooi organisatie zal bij aankomst per team de kampeerplek aanwijzen. Zo zullen jeugdteams en oudere teams gegroepeerd worden geplaatst, zodoende een optimaal kampeerplezier voor iedereen te bewerkstelligen.
 6. Voor het kamperen, zal ook aan ieder team een borgsom van 50 euro gevraagd worden. Indien de kampeerplaats netjes en onbeschadigd is achter gelaten, zal deze som volledig geretourneerd worden.

De teruggave van de borgsommen geschiedt via een vooraf door U opgegeven bankrekening


 

Camping - veiligheid & omgeving

 1. Het terrein is verboden voor auto, bromfiets, fiets en scooter.
  Parkeren van deze voertuigen kan op de aangewezen parkeerterreinen of door aanwijzing van de toernooicommissie. U mag met uw auto, bromfiets, fiets en scooter het terrein op om te lossen (bij aankomst) en te laden (voor vertrek).
 2. Glazen drankflessen zijn zowel op de camping als de velden NIET toegestaan; blik en plastic dus wel.
 3. Op de camping is een aggregaat wel toegestaan MITS er ook een brandblusser aanwezig is (op last van de brandweer). Aggretaten dienen ook NIET gebruikt te worden t.b.v.  het genereren van voldoende stroom voor geluidsinstallaties. Bij enige twijfel over het acceptabel gebruik van een aggregaat, behoudt de organisatie zich het recht voor de apparatuur in bewaring te nemen.
 4. Tijdens de wedstrijden van 10.00 uur tot 18.00 uur is het terrein alleen toegankelijk voor voetgangers.
 5. We hebben geen bezwaar tegen het gebruik van een barbecue, mits u de resten netjes opruimt. Let u er wel op dat u geen hete voorwerpen op het gras zet, i.v.m. verschroeien. Gebruik alleen een toestel waarbij de verhitting minimaal 50cm boven de bodem is geplaatst. Grondbarbeques zijn NIET toegestaan. Bij aantreffen van schroeiplekken in het gras wordt de borg NIET geretourneerd.
 6. Beschadigen van de kampeerplek kan invloed hebben op het te retourneren borgbedrag.
 7. Wij verzoeken dringend het volume van de eventuele muziekinstallaties te temperen. De muziek die u leuk vindt is voor anderen soms minder leuk.
 8. Om 22.00 uur (m.u.v. de Disco in de grote tent) gaat de nachtrust in en duurt tot de volgende morgen 7.00 uur. Gedurende die tijd vertrouwen wij op een matig geluidsniveau.
 9. Let tijdens het kamperen op sigarettenpeuken. Het is verboden deze in het gras te deponeren. Neem een emmer mee om peuken in te verzamelen.
 10. Bij het vertrek wordt iedereen geacht de kampeerplaats opgeruimd achter te laten.Denk bij het afbreken ook aan de haringen van de tent. Deze kunnen fikse schade veroorzaken aan een maaimachine. Laat geen rommel en vuil achter (dus ook geen sigarettenpeuken); deponeer dat in de daarvoor bestemde containers. Bij onvoldoende inachtneming hiervan, beslist de organisatie over eventuele inhouding van de borgsom. Ook tijdens het toernooi zal de organisatie controleren op vervuiling en indien nodig beslissen over teruggave van de borg.

 

De toernooicommissie

Volleybalvereniging Hornerhof / HHC

 

  INFO CATEGORIEEN AANMELDPROCEDURE ROUTE REGLEMENT | CONTACT | INSCHRIJVEN