FAQ

 INFO CATEGORIEEN AANMELDPROCEDURE ROUTE REGLEMENT | CONTACT | INSCHRIJVEN

 


Toernooi algemeen

  • Moet ik heel goed kunnen volleyballen om mee te kunnen doen?

Nee zeker niet. Al kun je nog nét een bal vangen, dan is de laagste klasse een prima plek om mee te doen met je team. Uiteraard zijn er ook voor de betere volleyballers genoeg uitdagende nivau’s.

  • Zijn er volleyballen aanwezig op het toernooi?

In principe niet. Ieder team zal dus voor een eigen bal moeten zorgen, waarmee ze kunnen spelen.

  • Is het verplicht om 2 dagen mee te doen?

Nee, iedereen is vrij om of alleen de zaterdag, of alleen de zondag alleen mee te doen.

  • Is het toernooiterrein ook toegankelijk voor bezoekers?

Zeker, want we zien graag mensen langskomen die geïnteresseerd  zijn in volleybal of in het evenement zelf. Echter, tussen 19:00 en 07:00 is de camping en de velden alleen toegankelijk voor kampeerders met bijbehorend polsbandje. Dit i.v.m. het tentfeest, de veiligheid hieromtrent en de te bewaren nachtrust conform normale fatsoensnormen. 


Tentfeest

  • Ik doe niet mee aan het volleybaltoernooi; mag ik evengoed naar de tentfeesten komen?

Zeker! Als je ouder bent dan 16 jaar ben je van harte welkom vanaf 19:00 op vrijdag en/of zaterdag. Alleen wanneer de tent het maximaal aantal bezoekers bereikt heeft, kan er op last van de brandweer i.v.m. de veiligheid (tijdelijk) toegang geweigerd worden.

  • Wat is de entree van het tentfeest op vrijdag- of zaterdagavond?

Niets! De feesten zijn gratis.

  • Mag ik alcohol gebruiken gedurende het tentfeest?

Zolang je 18 jaar of ouder bent is dat geen probleem, zolang de fatsoensnormen natuurlijk niet overschreden worden. Voor iedereen jonger dan 18 wordt de vernieuwde wetgeving toegepast en zullen we als organisatie ook beleid hier op voeren.

Neem dus in acht dat je zelf ook strafbaar bent wanneer je alcohol bezit en nog geen 18 jaar bent!


Kamperen

  • Ik ben nog geen 18 en wil graag toch blijven kamperen. Mag dat zomaar?

I.v.m. toezicht en aansprakelijkheid is het gewenst dat er volwassen mensen aanwezig zijn bij een jeugdige groep.

  • We zijn met meer dan 8 mensen en willen graag allemaal kamperen. Kunnen wij allemaal blijven overnachten dan?

Nee en van dit maximum wijken we dan ook NIET af.

Het aantal kampeerders is op 8 mensen gezet, omdat dit meer dan voldoende is voor het vormen van een volleybalteam. Het volleyballen is nl. de hoofdzaak van het toernooi en kamperen is bijzaak zijnde een extra faciliteit.

  • Mag je drank meenemen op de camping?

Zolang dit niet in glazen verpakking zit wel, maar we willen er ook op wijzen dat van 7:30 tot  01:00 heerlijke gekoelde dranken verkocht worden in de tent. Verder geldt hier natuurlijk ook weer de vernieuwde wetgeving omtrent alcohol gebruik voor mensen onder de 18 jaar. Graag verwijzen we hiervoor ook naar de informatie op de desbetreffende site van de overheid.

 

 INFO CATEGORIEEN AANMELDPROCEDURE ROUTE REGLEMENT | CONTACT | INSCHRIJVEN