Scheidsrechters

Op deze pagina zijn alle documenten te vinden die betrekking hebben op de scheidsrechterszaken binnen HHC. Heb je hier vragen over? Stuur een mailtje naar   De scheidsrechterscommissie wordt gevormd door:

Scheidsrechtercoördinator - Lou Peeters
Indeling scheidsrechters en tellers - Vacant
Joost van den Eijnden – Ondersteunend lid

Fluit- en telschema:

Hieronder vind je het fluit- en telschema van de senioren/jeugd op zaterdag en van het CMV op zondag. Ben je verhinderd? Zorg zelf voor een vervanger en stuur een mailtje naar   Let op: Zorg ervoor dat jouw vervanger tevens over de benodigde licentie voor het fluiten in de desbetreffende klasse beschikt!

Fluit- en Telschema 2e helft 2016/2017 senioren en jeugd (zaterdag)
Fluit- en Telschema 2e helft 2016/2017 CMV (zondag) !!Nieuw!!

Let op: De volgende regel is van kracht: Voor de eerste persoon van een team, die zonder geldige reden niet op komt dagen bij zijn of haar arbitrageverplichting, volgt een waarschuwing voor het hele team. Als de tweede persoon van het betreffende team zijn arbitrageverplichting niet nakomt, volgt een schorsing voor deze persoon voor de eerstvolgende competitiewedstrijd. Is bij jou wedstrijd de scheidsrechter of teller niet komen opdagen? Stuur een mailtje naar  

Spelregels:

Er wordt vanuit gegaan, dat leden die bij een wedstrijd staan ingedeeld om te fluiten, dan wel te tellen, de spelregels voor het betreffende niveau beheersen en in staat zijn een wedstrijdformulier naar behoren in te vullen. Hieronder vind je de actuele spelregels voor senioren/jeugd en CMV, als ook een document met de instructies voor het invullen van het wedstrijdformulier.
Verder vind je de spelregelwijzigingen die aan het begin van het seizoen 2016-2017 van kracht worden. Vanaf seizoen 2017-2018 stapt de Nevobo met de volledige zaalcompetitie van de papieren wedstrijdformulieren volledig over op het digitale wedstrijdformulier (DWF) via de versie ‘Resultaat invoeren’, waar geen WiFi voor nodig is. Meer info over het gebruik van DWF bij HHC  vind je op de de website vchhc.nl onder het kopje INFO-->DWF of klik hier.

Spelregelwijzigingen 2016-2017
Spelregels Nevobo 2016-2017
Spelregels CMV 2013-2016
Spelregels CMV 2013-2016 (beknopt)
Instructie wedstrijdformulieren regio
Instructie wedstrijdformulieren divisie

Licenties:

Scheidsrechters dienen altijd in het bezit te zijn van een geldige licentie voor het fluiten van een wedstrijd in de desbetreffende klasse.

V6 -Om te fluiten in de 3e klasse en lager (senioren) en bij jeugdwedstrijden (A-, B-, en C-Jeugd, met uitzondering van Topklasse A- en B-jeugd en het NOJK) is het verplicht de instaptoets/spelregeltoets van de Nevobo met voldoende resultaat te hebben afgerond. Het is daarom voor alle seniorenleden verplicht deze instaptoets met succes af te ronden. Op de site volleybalmasterz.nl vind je oefenstof en kun je de instaptoets zelfstandig maken. Voor meer informatie, zie onderstaand document.

Informatiebulletin instaptoets (V6) HHC

V4, V5 (VS-2) – Om te fluiten in de 1e en de 2e klasse is een licentie vereist met de code V4 of V5 (in opleiding, VS-2). In de onderstaand document vind je hierover meer informatie. Interesse? Stuur een mailtje aan  

Informatiefolder VS-2 Nevobo

V3 (VS-3)- Om te fluiten in de promotieklasse of in de regiodivisie is een licentie vereist met code V3. In onderstaand document vind je hierover meer informatie. Interesse? Stuur een mailtje aan  

Informatiefolder VS-3 Nevobo