Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Albina Dansen    Voorzitter           Tel: 0475-593165
Mark Baetsen Secretaris Tel: 06-20013587
Frank Reijans Penningmeester Tel: 06-52877206
Marielle Smeets Technische zaken Tel: 06-20891016
Eelco Wiechert Technische zaken Tel: 06-14062945
Frank Dorscheidt Algemene zaken Tel: 0049-15756056737
Maurice Geraedts Activiteiten Tel: 06-27838424